River Six Balls


I. MECANISMUL JOCULUI


Jucătorul selectează 6 numere distincte, de la 1 la 48. Se extrag 35 de numere, unul câte unul. În cazul în care toate cele 6 numere alese de către jucător se regăsesc în cele 35 extrase, biletul este câștigător. Cota de câștig este cota corespunzătoare ultimului număr pronosticat corect, în ordinea extragerii.

Numerele sunt reprezentate de bile, acestea fiind împărțite pe culori după cum urmează:


1, 9, 17, 25, 33 ,41  ROȘU                   2, 10, 18, 26, 34, 42  VERDE


3, 11, 19, 27, 35, 43  ALBASTRU        4, 12, 20, 28, 36, 44  VIOLET


5, 13, 21, 29, 37, 45  MARO               6, 14, 22, 30, 38, 46  GALBEN


7, 15, 23, 31, 39, 47  PORTOCALIU   8, 16, 24, 32, 40, 48  NEGRU
II. TIPURI DE PARIURI


PARIURI SIMPLE


Pariul direct este tipul de pariu prin care jucătorul pronostichează 6 numere, urmând ca toate cele 6 numere să fie extrase de către sistem.


Suma primelor 5 bile: Jucătorul trebuie să pronosticheze dacă suma primelor 5 bile va fi SUB 122.5 sau PESTE 122.5. Cota pariului este 1.90.

Prima bilă SUB/PESTE: Jucătorul trebuie să pronosticheze dacă primul număr extras va SUB 24.5 sau PESTE 24.5. Cota pariului este 1.90.

Ultima bilă SUB/PESTE: Jucătorul trebuie să pronosticheze dacă ultimul număr extras va SUB 24.5 sau PESTE 24.5. Cota pariului este 1.90.

Prima bilă PAR/IMPAR: Jucătorul trebuie să pronosticheze dacă primul număr extras va PAR sau IMPAR. Cota pariului este 1.90.

Ultima bilă PAR/IMPAR: Jucătorul trebuie să pronosticheze dacă ultimul număr extras va PAR sau IMPAR. Cota pariului este 1.90.

Culoarea primei bile: Jucătorul trebuie să pronosticheze culoarea primei bile extrase.Pronosticurile sunt: 1 culoare – cota 7.60, 2 culori – cota 3.8, 4 culori cota 1.90.

Culoarea ultimei bile: Jucătorul trebuie să pronosticheze culoarea ultimei bile extrase.Pronosticurile sunt: 1 culoare – cota 7.60, 2 culori – cota 3.8, 4 culori cota 1.90.

Cea mai extrasă culoare: Jucătorul trebuie să pronosticheze care culoare este cea mai extrasă (culoarea căreia îi aparțin cele mai multe bile extrase). În cazul în care mai multe culori se califică, cota va fi împărțită la numărul de culori câștigătoare.


PARIURI TIP SISTEM


Jucătorul poate alege să joace mai mult de 6 numere (până la 10), sistemul informatic distribuie automat pronosticul în pariuri individuale (variante).

Câștigul pariurilor tip sistem va fi calculat ca suma câștigurilor variantelor câștigătoare.


Numărul de variante pe biletele tip sistem este:


6 numere = 1 variantă

7 numere = 6 variante

8 numere = 28 de variante


9 numere = 84 de variante

10 numere = 210 variante


III. CÂȘTIGURI SUPLIMENTARENumere Bonus


La fiecare joc, 2 poziții aleatorii, între 6 si 35 vor fi marcate distinct cu simbolul (Trifoi). Numerele extrase pe pozițiile marcate devin numere Bonus.

Astfel, dacă un jucător regăsește pe biletul sau câștigător un  număr bonus, câștigul său va fi dublat.Dacă un jucător regăsește pe biletul său câștigător două numere bonus, câștigul său va fi triplat. Numerele Bonus se aplică doar biletelor câștigătoare, care conțin pariuri directe.


Runda Bonus


La un interval aleator de extrageri se activează Runda Bonus.Aceasta este marcată distinct cu simbolul Bonus, având fundalul extragerii de culoare roșie.Toate câștigurile generate de Runda Bonus se dublează.


Bonus Global


În fiecare joc se extrage un cod aleator, afișat pe monitoarele din agenții.În cazul în care codul de pe unul dintre biletele CÂȘTIGĂTOARE este același cu cel afișat în

agenții, jucătorul câștigă Bonusul Global. Dacă există mai mulți câștigători, bonusul se împarte între aceștia.


Bilele extrase

Sus